Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ngân hàng CSXH huyện: Kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 15/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 10/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện theo Văn bản số 528/NHCS-KTNQ ngày 27/10/2023 của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Yên về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa thực hiện kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023.

Lê Tùng – Ngân hàng CSXH huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa khai mạc hội thao bắn súng quân dụng dân quân tự vệ
  • Tây Hòa tổ chức bốc thăm tái định cư đợt 02 cao tốc Bắc Nam
  • Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Tây Hòa hội nghị công bố dự thảo phương án giao đất tái định cư đợt 3 dự án cao tốc Bắc Nam
  • Tây Hòa tổng kết công tác BHXH BHYT năm 2023

Thống kê truy cập