Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
1277/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Đồng để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1276/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của hộ ông Trần Trọng Luật để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh –Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1275/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Đình Kỳ để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1274/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của hộ ông Phan Nghĩa để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1273/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của ông Lê Đức Bảo để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1272/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của hộ bà Trần Thị Tuyết Hạnh để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 67). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1270/QĐ-UBND
13/05/2024 V/v thu hồi đất của ông Nguyễn Trung Nguyên để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận huyện Tây Hòa) (đợt 63). Địa điểm: Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
811/UBND-LĐTBXH
08/05/2024 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em
100/KH-UBND
07/05/2024 V/v Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người năm 2024 trên địa bàn huyện
768/UBND-KT&HT
04/05/2024 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập