Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
139/KH-UBND
09/06/2022 V/v thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn huyện Tây Hòa
135/KH-UBND
06/06/2022 V/v thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Huyện ủy Tây Hòa về việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường
134/KH-UBND
06/06/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện Tây Hòa
679/QĐ-UBND
02/06/2022 V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
130/KH-UBND
01/06/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
127/KH-UBND
31/05/2022 V/v phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Tây Hòa giai đoạn 2022-2025
126/KH-UBND
31/05/2022 V/v thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Tây Hòa
838/UBND-TP
27/05/2022 V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng cao xếp hạng Chỉ số B1 năm 2022
123/KH-UBND
26/05/2022 V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign