Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Thường trực HĐND

TT

Họ tên

Chức vụ

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

01

Đỗ Văn Cấp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 0979 791 697

02573 578 523

02

Lê Văn Mười

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0985 395 724

02573 578 527

03

Nguyễn Hữu Thuận

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyên ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

0985 396 295

02573 578 527

04

Lê Thị Hồng Lưu

UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

0935 865 428

02573 578 526

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign