Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY- CHÍNH QUYỀN HUYỆN

- Chánh VP:

Hà Lương Đức

  0963 793 339

02573 578 588

- Phó Chánh VP:

Nguyễn Minh Yên

0946 174 478

02573 578 650

- Phó Chánh VP:

Lê Văn Tập

0989 443 809

02572 246 710

- Phó Chánh VP:

 Lê Thị Mê Ly

0946 171 890

02573 578 522

PHÒNG NỘI VỤ

- Trưởng phòng:

Trịnh Văn Huấn

0905 261 747

0842 418 479

- Phó Trưởng phòng:

Trần Thể Công 

0975 718 768

02573 578 551 

- Phó Trưởng phòng:

Trương Bích Thảo

0988 200 254

02573 578 696

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

- Trưởng phòng:

Lê Thị Hoài Vinh

0982 206 552

 

- Phó Trưởng phòng:

Phạm Hồng Thái

0387 881 379

02573 578 829

- Phó Trưởng phòng:

Đinh Thị Kim Tuyền

0377 772 482

02573 578 558

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Trưởng phòng:

Lê Trung Việt

0982 400 272

02573 578 549

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Phong

0905 171 737

02573 578 541

- Phó Trưởng phòng:

Lê Xuân Hiếu

0905 790 171

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Trưởng phòng:

Lê Văn Vũ

0966 729 696

02573 578 564

- Phó Trưởng phòng:

Huỳnh Thị Thu

0815 884 170

02573 578 532

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Trưởng phòng:

Đặng Nguyên Dương

0905 576 658

02573 578 823

- Phó Trưởng phòng:

Duy Văn Hà

    0985 319 847

02573 578 823

- Phó Trưởng phòng:

Lê Tấn Cảnh

0979 400 707

02573 578 823

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Trưởng phòng:

  Nguyễn Dũng

0983 589 206

02573 579 239

- Phó Trưởng phòng:

  Đào Văn Roa

 0986 693 792

02573 578 285

- Phó Trưởng phòng:

 Nguyễn Thị Huyền Trân

0977 317 371

02573 579 240

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Trưởng phòng:

  

 

02573 578 566

- Phó Trưởng phòng phụ trách:

  Võ Thị Hạnh

0974 646 204

02573 578 559

- Phó Trưởng phòng:

Trương Thị Ngọc Thúy

0986 747 572

 

PHÒNG TƯ PHÁP

- Trưởng phòng:

   Lê Khắc Liêm

0986 953 828

02573 578 554

- Phó Trưởng phòng:

Trương Công Nghiệp

0982 256 044

02573 578 554

THANH TRA HUYỆN

- Chánh Thanh tra:

Ngô Văn Đoan

0905 828 428

02573 578 693

- Phó Chánh Thanh tra:

  Nguyễn Thanh Vũ

0977 744 375

02573 578 693 

- Phó Chánh Thanh tra:

Nguyễn Đức Hoàng

0949 746 739

02573 578 693 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng:

Trương Thị Dân

0815 884 179

02573 578 657

- Phó Trưởng phòng:

Lương Thái Nguyên

0363 377 678

02573 578 658

- Phó Trưởng phòng:

Lê Hoàng

0383 399 955

02573 578 660 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH

- Phó Giám đốc phụ trách:

 Ngô Xuân Vinh

0978 158215 

0257 3578 589

- Phó Giám đốc:

Lê Thị Đỗ Quyên

0905 042 331 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

- Giám đốc:

  Võ Minh Tuấn

0982 425 455

0573 578 568

- Phó Giám đốc:

  Nguyễn Ngọc Dung

0981 791 377 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

- Giám đốc:

  Nguyễn Đức Trí

0905 548 500

02573 578 568

- Phó Giám đốc:

  Nguyễn Văn Khiêm

0986 008 206

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP & GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

- Giám đốc:

 Nguyễn Hoàng Năng

0983 207 732

02572 200 068

- Phó Giám đốc:

  Mai Đồng Nhơn

0977 822 730

02576 512 134

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign