Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
UBND Huyện

 

T

Họ tên

Chức vụ

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

01

Đỗ Văn Cấp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0979 791 697

02573 504 579

02

Mai Ne

Ủy viên BTV Huyện ủy,

PCT Thường trực UBND huyện

0358 137 650

 

03

Phan Công Trinh

Huyện ủy viên,

PCT UBND huyện

0974 646 706

 

04

Đặng Phi Thường

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng CQQS huyện

0982 052 744

02573 578 882

05

Bùi Xuân Chiến

UVBTV Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

0913 400 375

02573 578 777

06

Trịnh Văn Huấn

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ

0905 261 747

02573 578 553

07

Hà Lương Đức

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HU, CQ

0702 719 887

 

02573 578 588

 

08

Lê Thị Hoài Vinh

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch

0982 206 552

 

09

Ngô Văn Đoan

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện

0905 828 428

02573 578 693

10

 

Lê Trung Việt

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0982 400 272

02573 578 549

11

Trương Thị Dân

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng GD&ĐT

0815 884 179

02573 578 657

12

Nguyễn Dũng

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng NT&PTNT

0983 589 206

02573 579 239

13

Lê Khắc Liêm

Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp

0911 364 137

02573 578 554

14

Đặng Nguyên Dương

Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng LĐTB&XH

0905 576 658

02573 578 823

15

Lê Văn Vũ

Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

0966 729 696

02573 578 564

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign