Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
146/BC-UBND
14/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 13/3/2022 đến 14 giờ ngày 14/3/2022)
137/BC-UBND
09/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 08/3/2022 đến 14 giờ ngày 09/3/2022)
132/BC-UBND
08/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 07/3/2022 đến 14 giờ ngày 08/3/2022)
131/BC-UBND
07/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 06/3/2022 đến 14 giờ ngày 07/3/2022)
126/BC-UBND
04/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 03/3/2022 đến 14 giờ ngày 04/3/2022)
123/BC-UBND
03/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên đia bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 02/3/2022 đến 14 giờ ngày 03/3/2022)
121/BC-UBND
02/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 01/3/2022 đến 02/3/2022)
119/BC-UBND
01/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 28/02/2022 đến 14 giờ ngày 01/3/2022)
117/BC-UBND
28/02/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 27/02/2022 đến 14 giờ ngày 28/02/2022)
112/BC-UBND
25/02/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 24/02/2022 đến 14 giờ ngày 25/02/2022)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign