Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và Ban Chỉ đạo xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 31/03/2022

Chiều ngày 30/3, Ban Chỉ đạo xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và Ban Chỉ đạo xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025 tổ chức họp để thông qua Quy chế làm việc, Thông báo phân công nhiệm vụ, Kế hoạch triển khai thực hiện và kết quả đánh giá thực trạng các tiêu chí. Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Mai Ne, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trần Công Chính, ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các thành viên BCĐ, thành viên Tổ giúp việc BCĐ xây dựng 02 địa phương nói trên.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo quán triệt một số nội dung tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe thông qua dự thảo các quyết định ban hành Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên của BCĐ xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và BCĐ xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025; tham góp ý kiến nội dung các kế hoạch xây dựng 02 địa phương này đạt chuẩn theo quy định. Trước đó, ngày 08/10/2020, Huyện ủy Tây Hòa khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Thứ theo tiêu chuẩn đô thị loại IV; đưa xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025. Qua thời gian triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, đến nay, thị trấn Phú Thứ mới đạt 56,75/100 điểm so với quy định đô thị loại IV; xã Sơn Thành Đông mới đạt 53,7/100 điểm so với quy định đô thị loại V.

Quang cảnh cuộc họp

Thời gian đến, 02 địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo mọi nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Phấn đấu đến năm 2024 thị trấn Phú Thứ được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV; xây dựng và phát triển xã Sơn Thành Đông trở thành đô thị loại V, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 08/10/2020 của Huyện ủy Tây Hòa khóa XII.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign