Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 12 năm 2023

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 06/06/2023

Sáng ngày 5/6, Trung tâm chính trị huyện phối hợp Ban Tổ Huyện ủy vừa tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 12 năm 2023. Dự khai giảng có lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Quang cảnh lễ khai giảng

Có 40 học viên ở 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia khóa học. Về thời gian học tập theo chương trình là 30 ngày, chia thành hai đợt học; đợt 1 bắt đầu từ ngày 05/6 đến 23/6, đợt 2 từ 03/7 đến 21/7. Theo đó, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay...Qua đó, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

PV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập