Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Lớp quán triệt và tuyên truyền các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 16/08/2023

Chiều ngày 15/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện mở lớp quán triệt và tuyên truyền các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện và Đảng bộ Chi cục thuế khu vực Tây Hòa – Phú Hòa.

Tại đây, các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nghiên cứu, học tập quán triệt nội dung các chuyên đề: Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 29-CT/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh lớp quán triệt

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ huyện nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, sự quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà các Chương trình của Tỉnh ủy đã đề ra.

Trong sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp quán triệt và tuyên truyền các Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập