Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XII

Chuyên mục: Công tác xây dựng Đảng | Đăng ngày: 14/10/2023

Sáng ngày 13/10, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XII để cho ý kiến các nội dung theo quy chế. Các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đại biểu góp ý kiến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo của Huyện ủy về công tác 9 tháng đầu năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung các tháng còn lại năm 2023. Theo báo cáo trình tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực. Nền kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; Trong xây dựng nông thôn mới, 10/10 xã giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7/10 xã giữ vững xã đạt nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; An sinh xã hội được bảo đảm; văn hóa – xã hội có tiến bộ; An ninh chính trị được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, củng cố; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn huyện; việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trong Khu trung tâm thị trấn Phú Thứ còn chậm, kéo dài; chưa chuyển biến trong giải quyết các vấn đề lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp;…

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung dự thảo Chương trình của Huyện ủy thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng. Đồng thời, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở nội dung góp ý của các đồng chí và kết luận của chủ trì Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Huyện ủy Ngô Đình Thiện yêu cầu UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, đó là: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng thị trấn Phú Thứ lên đô thị loại IV, xã Sơn Thành Đông lên thị trấn; quản lý và bảo vệ rừng; tài nguyên và môi trường; thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa bàn huyện); chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin tuyên truyền, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập