Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở Đảng bộ huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Tập san mừng Đảng - mừng Xuân năm 2023 | Đăng ngày: 18/01/2023

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, đồng bộ trên địa bàn huyện và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, ngay sau Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn huyện về triển khai, học tập, quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị huyện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc tiến hành xây dựng Kế hoạch, chương trình toàn khóa, chuyên đề hằng năm đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai học tập sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Qua đó, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức hơn 64 lượt Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, học tập. Đặc biệt, sau học tập, tất cả cán bộ, đảng viên đều chấp hành nghiêm túc việc viết thu hoạch cá nhân để làm căn cứ đánh giá nhận thức của từng đồng chí, tỷ lệ viết thu hoạch toàn huyện đạt trên 98,29%; có 239 tập thể và 3.975/4044 cá nhân xây dựng đăng ký học tập theo chuyên đề toàn khóa 2021 – 2025 và chuyên đề hàng năm.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp như: Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; Trang thông tin điện tử của UBND huyện cập nhật thông tin, đưa tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; tổ chức chỉnh sửa, làm mới Panô tuyên truyền trực quan về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt thường kỳ; thông qua hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Câu lạc bộ thời sự các xã, thị trấn; lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đợt sinh hoạt ở khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về những nội dung cốt lỗi và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mục tiêu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 18/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 12-KH/HU, ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai nhân rộng mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua triển khai thực hiện mô hình, các cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức một cách đồng bộ, có hệ thống, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều phương pháp, hình thức khác nhau có sức lan tỏa, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Kết quả, trong 02 năm, các nhóm cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã, thị trấn, hộ nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh theo Thông báo số 39-TB/HU, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nhiều cách làm, biện pháp giúp đỡ phù hợp, mang lại kết quả thiết thực trong việc giúp đỡ thôn buôn khó khăn và hộ nghèo với số tiền 141,7 triệu đồng. Cụ thể: Các nhóm tổ chức đi thăm, tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có học sinh nghèo vượt khó với số tiền: 87,2 triệu đồng; Nhóm các cơ quan giúp mua cây, phân bón, bóng đèn hỗ trợ các tuyến đường với số tiền: 33,5 triệu đồng; Nhóm các cơ quan hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình thắp sáng đường quê với số tiền 21 triệu đồng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhận đỡ đầu 11 em học sinh nghèo vượt khó trong học tập, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; thời gian hỗ trợ đến hết năm học lớp 12. Trong năm 2021 và 2022 các đồng chí được phân công giúp đỡ hỗ trợ được 120 triệu đồng, đây thực sự là động lực giúp các em tiếp tục đến trường và đạt thành tích tốt trong học tập.

Hội Nông dân huyện triển khai Đề án “Quỹ hỗ trợ nông dân huyện”, đến nay đã hỗ trợ cho các hộ nông dân trên địa bàn số tiền hơn 4 tỷ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục xây dựng và duy trì 72/72 mô hình học tập và làm theo Bác như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Hộp tiền tiết kiệm”, “Sổ tiết kiệm giúp em đến trường”, “phế liệu an sinh”, “Nồi cháo từ thiện”… với tổng số tiền 97,5 triệu đồng, 620 kg gạo và vận động mạnh thường quân 198,7 triệu đồng, 650kg gạo thăm, tặng, giúp đỡ các hoàn cảnh bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Hội Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên từ huyện đến xã tích cực triển khai các mô hình trang trại nuôi trồng mang lại thu nhập cao cho người dân. Trong trường học tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn hay học yếu”, toàn ngành giáo dục có 919 cán bộ, giáo viên tham gia nhận đỡ đầu 902 em học sinh, tổng số tiền hỗ trợ là 112,6 triệu đồng, 935 quyển vở, quần áo, cặp sách giúp các em vượt qua khó khăn tiếp tục học tập. Việc giúp đỡ thôn khó khăn, hộ nghèo và thực hiện các mô hình đã góp phần quan trọng trong việc củng cố tinh thần đoàn kết, tạo mối quan hệ ngày càng gần gũi, mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong việc đóng góp xây dựng quê hương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự năng động, sáng tạo trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện có sự nhận thức đúng, đủ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

                                                                           Đỗ Văn Cấp

                             Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

                             Chủ tịch HĐND huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập