Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Huyện
231/KH-UBND
18/11/2022 V/v tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Tây Hòa năm 2022
2032/UBND-NN&PTNT
11/11/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm
221/KH-UBND
08/11/2022 V/v triển khai thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
2006/UBND-VH&TT
09/11/2022 V/v tuyên truyền 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022)
217/KH-UBND
02/11/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Hòa
665/BC-UBND
01/11/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022
1954/UBND-VPHU,CQ
31/10/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh
215/KH-UBND
27/10/2022 V/v truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign