Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Bế giảng Lớp bồi dưỡng Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2022

Chiều ngày 15/6, tại Hội trường UBND xã Hòa Phú, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam năm 2022.

Qua 3 ngày học tập, các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung 4 Chuyền đề: Cơ sở hình thành và phát triển của Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt và Giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua khóa học nhằm phát huy cao độ Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học

Kết thúc khóa bồi dưỡng, có 18 học viên xếp loại giỏi, 62 học viên khá và 10 học viên trung bình, tỷ lệ học viên xếp loại khá, giỏi chiếm 90%.

Cẩm Hà - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign