Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản của HĐND Huyện
150/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v thông qua Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Thứ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
149/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Tây Hòa
148/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tây Hòa (lần 7)
147/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà làm việc bộ phận "Một cửa" và tiếp công dân của xã Hòa Phú
146/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà làm việc bộ phận "Một cửa" và tiếp công dân của xã Hòa Phong
145/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà kho quân khí
144/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng nghĩa trang tập trung huyện Tây Hòa
143/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024
142/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
141/NQ-HĐND
14/12/2023 V/v kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng

Thống kê truy cập