Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản của HĐND Huyện
60/NQ-HĐND
19/05/2022 V/v chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Hòa Mỹ Đông
59/NQ-HĐND
19/05/2022 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học Hòa Phú (điểm trường thôn Lương Phước)
58/NQ-HĐND
20/04/2022 V/v ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
57/NQ-HĐND
17/03/2022 V/v chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng lại cầu Máng trên kênh tưới Gò Đu Hạ, thị trấn Phú Thứ bị sập hoàn toàn do lũ lụt năm 2021
56/NQ-HĐND
17/03/2022 V/v chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục hậu quả lũ lụt Đường ĐH81, Hòa Phong - Hòa Đồng; đoạn từ Km4+100 đến Km4+801,5.
55/NQ-HĐND
17/03/2022 V/v chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục hậu quả lũ lụt Cầu Suối, xã Hòa Tân Tây
54/NQ-HĐND
21/12/2021 Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tây Hòa
53/NQ-HĐND
21/12/2021 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
52/NQ-HĐND
21/12/2021 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
51/NQ-HĐND
21/12/2021 V/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign