Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản của HĐND Huyện
88/NQ-HĐND
12/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh năm 2020
81/NQ-HĐND
10/07/2019 Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
80/NQ-HĐND
10/07/2019 Về việc điều chỉnh một số nội dung đầu tư dự án: San lấp mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá đất dọc hai bên đường Nội thị NB2 nối dài (giai đoạn 01) đoạn từ Km38+450 (Quốc lộ 29) đến Km3 (tuyến đường Phú Thứ-Hòa Thịnh)
79/NQ-HĐND
10/07/2019 Đề án tăng cường cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
78/NQ-HĐND
10/07/2019 Thông qua Đề an nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tây Hòa, giai đoạn 2019-2021
77/NQ-HĐND
10/07/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (lần 6)
76/NQ-HĐND
10/07/2019 Tiếp tục tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
64/NQ-HĐND
26/10/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (lần 4)
62/NQ-HĐND
26/10/2018 Về việc thống nhất Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Tây Hòa
61/NQ-HĐND
26/10/2018 Về việc thống nhất Đề án thí điểm hợp nhất Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign