Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản của HĐND Huyện
V/v Đề án tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND huyện
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tây Hòa (lần 3)
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Bến Nhiễu, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa
V/v chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hội trường và nhà xe Công an huyện Tây Hòa
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023
V/v Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tây Hòa, giai đoạn 2022-2026
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tây Hòa
V/v chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm, lắp đặt phông trang trí, rèm cửa và mái che, nhà để xe Trụ sở tiếp công dân huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign