Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Tỉnh
26/QĐ-UBND
09/01/2019 Thành lập trung tâm dịch vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên
2020/QĐ-UBND
24/10/2018 Công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018
974/QĐ-UBND
15/05/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch cập nhật bộ chỉ số theo dõi- đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Phú Yên năm 2018
832/QĐ-UBND
27/04/2018 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1048/QĐ-UBND
25/05/2018 V/v đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Minh TRú tại: Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa
751/QĐ-UBND
18/04/2018 Công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
709/QĐ-UBND
13/04/2018 V/v bãi bỏ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý
702/QĐ-UBND
12/04/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn huyện Tây Hòa
2018/KH-UBND
21/12/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên
3426/KH-SVHTTDL
29/12/2017 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Video clip du lịch Phú Yên lần thứ I-2018 Cúp ALP Chủ đề: "Phú Yên-Điểm đến Hấp dẫn và Thân thiện" (gửi Kèm theo Thể lệ)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign