Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo
13/TB-UBND
24/01/2022 V/v kết luận của đồng chí Đỗ Văn Cấp - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thu ngân sách năm 2022
632/TB-UBND
29/10/2021 V/v điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn huyện Tây Hòa
626/TB-UBND
24/10/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 86 của Sở Y tế Phú Yên
565/TB-UBND
09/09/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 70 của Sở Y tế Phú Yên
560/TB-UBND
05/09/2021 V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
555/TB-UBND
28/08/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 63 của Sở Y tế Phú Yên
541/TB-UBND
22/08/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 61 của Sở Y tế Phú Yên
513/TB-UBND
10/08/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 59 của Sở Y tế Phú Yên
505/TB-UBND
05/08/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 57 của Sở Y tế Phú Yên
504/TB-UBND
04/08/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ theo Thông báo khẩn số 56 của Sở Y tế Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign