Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông báo
04/TB-UBND
08/11/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị một số nội dung để phòng, chống cơn bão số 6
746/TB-UBND
13/09/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban sáng ngày 12/9/2019
614/TB-UBND
26/08/2019 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2019)
521/TB-UBND
08/09/2019 Thông báo kết luận chủ đồng chí Nguyễn Hữu Trị, PCT UBND huyện tại hội nghị giao ban sáng ngày 06/8/2019
106/NV
31/10/2018 Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ
1537/UBND-KTHT
17/10/2018 V/v phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên
573/TB-UBND
09/10/2018 Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018
451/TB-UBND
22/08/2018 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2018)
1132/UBND-VH&TT
08/08/2018 Hướng dẫn sử dụng trục liên thông
Thông báo Giấy ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign