Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Quyết định
1440/QĐ-UBND
25/04/2022 V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông
29/QĐ-UBND
14/01/2022 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4126/QĐ-UBND
16/09/2021 V/v công bố hết bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa
799/QĐ-UBND
03/02/2021 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1098/UBND-VH&TT
25/09/2019 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
4328/QĐ-UBND
26/11/2018 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
2817/QĐ-UBND
26/07/2018 V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của UBND huyện
14/2018/QĐ-UBND
03/05/2018 Ban hành Qui định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
601/QĐ-UBND
30/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
11/2018/QĐ-UBND
27/03/2018 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign