Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Quyết định
799/QĐ-UBND
03/02/2021 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1098/UBND-VH&TT
25/09/2019 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
4328/QĐ-UBND
26/11/2018 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
2817/QĐ-UBND
26/07/2018 V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của UBND huyện
14/2018/QĐ-UBND
03/05/2018 Ban hành Qui định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
601/QĐ-UBND
30/03/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
11/2018/QĐ-UBND
27/03/2018 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10/2018/QĐ-UBND
22/03/2018 v/v ban hành Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên
652/QĐ-UBND
04/04/2018 V/v Công nhận xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa đạt"Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
409/QĐ-UBND
26/01/2018 V/v Công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign