Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Quyết định
3886/QĐ-UBND
27/12/2022 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
3869/QĐ-UBND
23/12/2022 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Tây Hòa
3188/QĐ-UBND
14/10/2022 V/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa
1440/QĐ-UBND
25/04/2022 V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông
29/QĐ-UBND
14/01/2022 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
4126/QĐ-UBND
16/09/2021 V/v công bố hết bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa
799/QĐ-UBND
03/02/2021 V/v công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1098/UBND-VH&TT
25/09/2019 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh
4328/QĐ-UBND
26/11/2018 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
2817/QĐ-UBND
26/07/2018 V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của UBND huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign