Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
122/KH-UBND
17/06/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
118/KH-UBND
02/06/2021 V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2021
113/KH-UBND
19/05/2021 V/v phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tình huống trên địa bàn huyện Tây Hòa trong tình hình mới
112/KH-UBND
18/05/2021 V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tọa đàm "Xây dựng gia đình hạnh phúc"
111/KH-UBND
14/05/2021 V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
107/KH-UBND
11/05/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 13/4/2021 của Huyện ủy Tây Hòa về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
103/KH-UBND
07/05/2021 V/v tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
102/KH-UBND
05/05/2021 V/v thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện Tây Hòa
95/KH-UBND
23/04/2021 V/v phòng, chống tác hai của thuốc lá trên địa bàn huyện Tây Hòa giai đoạn 2021-2022
89/KH-UBND
19/04/2021 V/v trợ giúp người lang thang, xin ăn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign