Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
202/KH-UBND
28/09/2022 V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
201/KH-UBND
27/09/2022 V/v triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Tây Hòa, giai đoạn 2022-2026
197/KH-UBND
14/09/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
193/KH-UBND
12/09/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Tây Hòa
185/KH-UBND
26/08/2022 V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022
180/KH-UBND
24/08/2022 V/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tây Hòa
163/KH-UBND
15/07/2022 V/v triển khai công tác Dân số năm 2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign