Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch
70/KH-UBND
26/03/2021 V/v triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
67/KH-UBND
24/03/2021 V/v khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
62/KH-UBND
19/03/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Hòa
61/KH-UBND
18/03/2021 V/v thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Hòa
60/KH-UBND
17/03/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tây Hòa
57/KH-UBND
12/03/2021 V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
52/KH-UBND
05/03/2021 V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021
51/KH-UBND
04/03/2021 V/v triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Hòa
48/KH-UBND
03/03/2021 V/v tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
40/KH-UBND
23/02/2021 V/v rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign