Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
978/UBND-NN&PTNT
21/06/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 của UBND tỉnh
952/UBND-KT&HT
16/06/2021 V/v thông tin hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 3
939/UBND-LĐTBXH
14/06/2021 V/v điều tra, thu thập, ghi chép, cập nhập vào máy tính cung - cầu lao động và lao động tham gia BHXH năm 2021
924/UBND-VPHU,CQ
11/06/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên
923/UBND-VPHU,CQ
11/06/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
916/UBND-TNMT
10/06/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
912/UBND-VPHU,CQ
10/06/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2486/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh
876/UBND-VPHU,CQ
03/06/2021 V/v tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19
861/UBND-VPHU,CQ
03/06/2021 V/v thực hiện Công văn số 2309/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 364-CV/HU ngày 30/5/2021 của BTV Huyện ủy
854/UBND-NN&PTNT
02/06/2021 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign