Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
768/UBND-LĐTBXH
18/05/2022 V/v triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
750/UBND-TNMT
17/05/2022 V/v tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022
650/UBND-VPHU,CQ
29/04/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
612/UBND-TCKH
27/04/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên
486/UBND-LĐTBXH
04/04/2022 V/v tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em
434/UBND-LĐTBXH
25/03/2022 V/v triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022
426/UBND-TN&MT
24/03/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022
382/UBND-VH&TT
18/03/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khí tượng thủy văn
278/UBND-TP
03/03/2022 V/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign