Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Công văn
1746/UBND-VPHU,CQ
19/11/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
1688/UBND-TP
06/11/2020 V/v quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
214/KT&HT
19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1897/HD-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
1465/UBND-VPHU,CQ
23/09/2020 V/v thay đổi áp dụng các biện pháp cách ly y tế
1643/UBND-KT&HT
22/09/2020 Triển khai thực hiện Công văn số 4643/UBND-NC ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh
1441/UBND-NN&PTNT
18/09/2020 V/v khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, tránh cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão
1430/UBND-VH&TT
16/09/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1161/UBND-TN&MT
04/08/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Phú Yên
1116/CV-UBND
28/07/2020 Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Viet Solutions 2020
1114/UBND-VPHU,CQ
27/07/2020 Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và phát biểu của lãnh đạo UBND huyện, kiến nghị của UBMTTQVN tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa X

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign