Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Chỉ thị
02/CT-UBND
29/03/2024 V/v Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững"
01/CT-UBND
02/03/2022 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển"
05/CT-UBND
24/08/2021 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Hòa
04/CT-UBND
26/06/2021 V/v phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, với chủ đề "Tây Hòa đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
03/CT-UBND
26/06/2021 V/v siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tây Hòa
01/CT-UBND
19/01/2021 V/v tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
02/CT-UBND
14/05/2020 Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tây Hòa
01/CT-UBND
09/03/2020 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tây Hòa lần thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 2020
03/CT-UBND
12/02/2018 Phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018"

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
  • Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chương trình thực hiện sách giáo khoa GDPT trên địa bàn huyện
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản

Thống kê truy cập