Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
342/BC-UBND
17/08/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
305/BC-UBND
20/07/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018
267/BC-UBND
29/06/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
191/BC-UBND
22/06/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
150/BC-UBND
20/04/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
85/BC-UBND
19/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2018
75/BC-UBND
06/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước Quí I và một số công tác trọng tâm Quí II năm 2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018
06/BC-UBND-ĐTN
17/01/2018 Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Hòa năm 2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign