Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
175/BC-UBND
30/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021
176/BC-UBND
30/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số công tác trọng tâm quý II/2021
169/BC-UBND
25/03/2021 V/v kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành và Danh sách người tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng
167/BC-UBND
24/03/2021 V/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
162/BC-UBND
22/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số công tác trọng tâm quý II/2021
520/BC-UBND
10/09/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
342/BC-UBND
17/08/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
305/BC-UBND
20/07/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018
267/BC-UBND
29/06/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign