Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
520/BC-UBND
10/09/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
342/BC-UBND
17/08/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
305/BC-UBND
20/07/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018
267/BC-UBND
29/06/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
191/BC-UBND
22/06/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
150/BC-UBND
20/04/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
85/BC-UBND
19/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2018
75/BC-UBND
06/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước Quí I và một số công tác trọng tâm Quí II năm 2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign