Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
342/BC-UBND
11/06/2021 V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
223/BC-UBND
28/04/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và một số công tác trọng tâm năm 2021
209/BC-UBND
15/04/2021 V/v tình hình triển khai dịch vụ công về Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin quy hoạch của Bộ Xây dựng
175/BC-UBND
30/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021
176/BC-UBND
30/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số công tác trọng tâm quý II/2021
169/BC-UBND
25/03/2021 V/v kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành và Danh sách người tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng
167/BC-UBND
24/03/2021 V/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
162/BC-UBND
22/03/2021 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và một số công tác trọng tâm quý II/2021
520/BC-UBND
10/09/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign