Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Báo cáo
594/BC-UBND
26/09/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và một số công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022
593/BC-UBND
26/09/2022 V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
505/BC-UBND
03/08/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022
504/BC-UBND
02/08/2022 V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
453/BC-UBND
12/07/2022 V/v tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
450/BC-UBND
11/07/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và một số công tác trọng tâm tháng 7 năm 2022
146/BC-UBND
14/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 13/3/2022 đến 14 giờ ngày 14/3/2022)
137/BC-UBND
09/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 08/3/2022 đến 14 giờ ngày 09/3/2022)
132/BC-UBND
08/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 07/3/2022 đến 14 giờ ngày 08/3/2022)
131/BC-UBND
07/03/2022 V/v tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (Từ 14 giờ ngày 06/3/2022 đến 14 giờ ngày 07/3/2022)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign