Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Huyện
1161/UBND-TN&MT
04/08/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Phú Yên
1116/CV-UBND
28/07/2020 Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Viet Solutions 2020
1114/UBND-VPHU,CQ
27/07/2020 Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và phát biểu của lãnh đạo UBND huyện, kiến nghị của UBMTTQVN tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa X
02/CT-UBND
14/05/2020 Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tây Hòa
84/KH-UBND
13/05/2020 Kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
75/KH-UBND
13/04/2020 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
61/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020
392/UBND-VPHU,CQ
20/03/2020 Về việc tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn huyện trong tình hình dịch Covid-19
60/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020, Công văn số 809/UBND-KGVX ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign