Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Huyện
768/UBND-LĐTBXH
18/05/2022 V/v triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
119/KH-UBND
18/05/2022 V/v triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tây Hòa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
750/UBND-TNMT
17/05/2022 V/v tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022
118/KH-UBND
17/05/2022 V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
114/KH-UBND
16/05/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa
117/KH-UBND
17/05/2022 V/v triển khai công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn huyện năm 2022
113/KH-UBND
12/05/2022 V/v thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành Dân số đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa
111/KH-UBND
11/05/2022 V/v triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022
105/KH-UBND
06/05/2022 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign