Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Huyện
1746/UBND-VPHU,CQ
19/11/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
1688/UBND-TP
06/11/2020 V/v quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
214/KT&HT
19/10/2020 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1897/HD-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
155/KH-UBND
07/10/2020 V/v Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tây Hòa
153/KH-UBND
05/10/2020 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
152/KH-UBND
05/10/2020 V/v Hành động Truyền thông Dân số trên địa bàn huyện Tây Hòa đến năm 2030
1465/UBND-VPHU,CQ
23/09/2020 V/v thay đổi áp dụng các biện pháp cách ly y tế
1643/UBND-KT&HT
22/09/2020 Triển khai thực hiện Công văn số 4643/UBND-NC ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh
1441/UBND-NN&PTNT
18/09/2020 V/v khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, tránh cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão
1430/UBND-VH&TT
16/09/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign