Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND Huyện
1089/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho bà Nguyễn Thị Mười tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1088/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Lương Dỏ tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1087/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Ngô Văn Nhuận tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1086/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho bà Phạm Thị Lại tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1085/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Ngô Trọng Phú tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1084/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Lê Lộc tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1083/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Lương Văn Mạnh tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1082/QĐ-UBND
22/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Phạm Văn Dũng tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1049/QĐ-UBND
17/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho ông Trần Ngọc Quyện và bà Lương Thị Thanh Lam tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
1048/QĐ-UBND
17/04/2024 V/v giao đất ở tại nông thôn cho bà Nguyễn Thị Đào tại thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa khai mạc hội thao bắn súng quân dụng dân quân tự vệ
  • Tây Hòa tổ chức bốc thăm tái định cư đợt 02 cao tốc Bắc Nam
  • Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • Tây Hòa hội nghị công bố dự thảo phương án giao đất tái định cư đợt 3 dự án cao tốc Bắc Nam
  • Tây Hòa tổng kết công tác BHXH BHYT năm 2023

Thống kê truy cập