Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản chỉ đạo điều hành
02/CT-UBND
14/05/2020 Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tây Hòa
75/KH-UBND
13/04/2020 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
118/BC-UBND
31/03/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
61/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2020
392/UBND-VPHU,CQ
20/03/2020 Về việc tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn huyện trong tình hình dịch Covid-19
60/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020, Công văn số 809/UBND-KGVX ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh
01/CT-UBND
09/03/2020 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tây Hòa lần thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 2020
59/KH-UBND
12/03/2020 Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 76/2014.QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
292/UBND-TCKH
09/03/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ
50/KH-UBND
02/03/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign