Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản chỉ đạo điều hành
202/KH-UBND
28/09/2022 V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
201/KH-UBND
27/09/2022 V/v triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Tây Hòa, giai đoạn 2022-2026
1691/UBND-NN&PTNT
27/09/2022 V/v triển khai nạo vét cống rãnh và chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm 2022 trên địa bàn huyện
594/BC-UBND
26/09/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và một số công tác trọng tâm tháng 10 năm 2022
593/BC-UBND
26/09/2022 V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022
1655/UBND-TNMT
22/09/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
197/KH-UBND
14/09/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
1585/UBND-LĐTBXH
13/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
193/KH-UBND
12/09/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Tây Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign