Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản chỉ đạo điều hành
1006/UBND-VPHU,CQ
24/06/2021 V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
298/TB-UBND
24/06/2021 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
978/UBND-NN&PTNT
21/06/2021 V/v triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/6/2021 của UBND tỉnh
122/KH-UBND
17/06/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiền dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025
952/UBND-KT&HT
16/06/2021 V/v thông tin hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 3
939/UBND-LĐTBXH
14/06/2021 V/v điều tra, thu thập, ghi chép, cập nhập vào máy tính cung - cầu lao động và lao động tham gia BHXH năm 2021
282/TB-UBND
13/06/2021 V/v tìm người đi, đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh
934/UBND-VPHU,CQ
12/06/2021 V/v tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà
342/BC-UBND
11/06/2021 V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
924/UBND-VPHU,CQ
11/06/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign