Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn bản chỉ đạo điều hành
1671/UBND-LĐTBXH
02/10/2023 V/v tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về công tác trợ giúp người khuyết tật
1560/UBND-LĐTBXH
15/09/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
174/KH-UBND
14/09/2023 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện Tây Hòa
537/BC-UBND
13/09/2023 V/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
Phụ lục 01
Phụ lục 01 ban hành kèm theo Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND huyện
172/KH-UBND
13/09/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tây Hòa
515/QĐ-TTg
Quyết định 515/QĐ-TTg kèm theo Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND huyện
170/KH-UBND
11/09/2023 V/v thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện
2949/QĐ-UBND
08/09/2023 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở cho ông Nguyễn Thành Tâm và bà Lê Thị Phỉ thuộc dự án: Khép kín khu dân cư đoạn từ Siêu thị Hiệp Hòa Bình đến phía Tây Trung tâm GDNN-GDTX huyện
1516/UBND-NC
08/09/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, ngày 24/7/2023 của Chính phủ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập