Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị sơ kết 01 năm Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Sáng ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tây Hòa có đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện.

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Thực hiện Đề án 06, qua một năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng đã đạt (năm 2022, đã hoàn thành 11/22 mục tiêu, đang tập trung triển khai 13/22 mục tiêu. Đối với 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đến nay đã hoàn thành 47 nhiệm vụ, đang thực hiện 34 nhiệm vụ). Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đồng loạt và hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện các dịch vụ công, đến ngày 21/12/2022, cả nước có hơn 154.840.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia, tăng hơn 56.679.000 hồ sơ so với tháng 01/2022.

Với những kết quả đạt được, Hội nghị tập trung đánh giá những thành tựu và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; rút ra 06 bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học kinh nghiệm về quyết tâm chính trị, nhận thức và xác định tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06; đó là có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ phận chuyên môn, trực thuộc Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố, thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Người đứng đầu các địa phương vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện; có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở; các cấp, các ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nội dung của đề án, đẩy mạnh lộ trình thực hiện Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo.

CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập