Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Những thành tựu

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2011-2015 là 9,68%; giai đoạn 2016-2020 là 7,51%; năm 2021 giảm 9,5% so năm 2020 (do dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào năm 2021, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh).

- Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ:

+ Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 56,1% năm 2006 giảm xuống còn 42,5% năm 2010 (theo giá cố định1994); chiếm 32,71% năm 2015, chiếm 21,11% năm 2020; chiếm 22,98% năm 2021 (theo giá so sánh 2010).

+ Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng từ 19,8% năm 2006 tăng lên chiếm 21,9% năm 2010 (theo giá cố định1994); chiếm 35,28% năm 2015, chiếm 40,2% năm 2020  và chiếm 33% năm 2021 (theo giá so sánh 2010).

+ Tỷ trọng ngành dịch vụ từ 24,1% năm 2006 tăng lên chiếm 35,6% năm 2010 (theo giá cố định1994); chiếm 32,01% năm 2015 chiếm 39,1% năm 2020 và chiếm 44% năm 2021 (theo giá so sánh 2010).

- Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thời điểm) năm 2005 là 5,5 triệu đồng/người/năm; năm 2010 là 11,6 triệu đồng; năm 2015 là 26,91 triệu đồng; năm 2020 là 46 triệu đồng; năm 2021 là 42,8 triệu đồng (do tình hình dịch bệnh Covid – 19), tăng xấp xỉ 7,78 lần so năm 2005.

- Tốc độ tăng thu ngân sách giai đoạn 2006-2015 trên địa bàn huyện là 15,05%/năm; trong đó, giai đoạn 2011-2015 là 17,36%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 9,1%/năm; năm 2021 đạt 80,8% so với năm 2020 (do tình hình dịch bệnh Covid – 19).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2005-2015 là 5.849 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2011-2015 là 3.881 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 21%/năm; giai đoạn 2016-2020 là 10.755 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,4%/năm; năm 2021 là 1.950 tỷ đồng.

- Hiện toàn huyện có 35 trường học. Trong đó: mẫu giáo 11 trường; tiểu học 10 trường; trung học cơ sở 10 trường; 01 trường tiểu học và trung học cơ sở; trung học phổ thông 03 trường (do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý).

Huyện tiếp tục giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; xóa mù chữ đạt mức độ 2; phổ cập trung học cơ sở đạt mức độ 2 (10/11 xã, thị trấn đạt mức độ 3 về phổ cập giáo dục THCS; tăng 02 xã mức độ 3 so với năm 2020). Hiện nay, toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia.

Huyện có 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tây Hòa.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề tăng từ 14,5% năm 2005 lên 26,39% năm 2010, lên 40% năm 2015, lên 70,03% năm 2020 và lên 70,04% năm 2021. Trong 15 năm 2005 - 2020, giải quyết việc làm cho lao động 47.134 người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 225 người; (trong đó: giai đoạn 2005-2010 giải quyết việc làm cho lao động 15.550 người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 45 người; giai đoạn 2011-2015 giải quyết việc làm cho lao động 15.850 người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 87 người; giai đoạn 2016-2020 giải quyết việc làm cho lao động 15.734 người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 93 người); năm 2021 giải quyết việc làm cho lao động 3.572 người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 03 người.

- Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tương ứng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Lao động nông nghiệp giảm từ 78,4% năm 2006 xuống còn 55,3% năm 2010, còn 40% năm 2015, còn 38,2% năm 2020 và 39,4% năm 2021; lao động công nghiệp - xây dựng tăng từ 10,3% năm 2006 lên 22,8% năm 2010, lên 26,5% năm 2015, lên 30,7% năm 2020 và tăng lên 33,8% năm 2021; lao động dịch vụ tăng từ 11,3% năm 2006 lên 21,9% năm 2010, lên 33,5% năm 2015, 31,1% năm 2020 và 26,8% năm 2021.

- Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2005-2015 giảm bình quân trên 2%/năm; năm 2005 còn 18,78% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2000-2005), năm 2010 còn 13,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010), năm 2015 còn 2,77% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015), năm 2020 còn 1,5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) và năm 2021 có 1,14% (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: cuối năm 2021, trên địa bàn huyện có 34.881 hộ; tổng số hộ nghèo 1.268 hộ, tỷ lệ 3,64%; tổng số hộ cận nghèo 2.053 hộ, tỷ lệ 5,89% (theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) giảm từ 25,2% năm 2005 xuống còn 19,6% năm 2010, còn 12,8% năm 2015, còn 7,54% năm 2020 và còn 6,53% năm 2021.

- Số trạm y tế có bác sỹ từng bước được nâng lên, năm 2005 có 01 trạm, năm 2010 có 02 Trạm, năm 2015 có 05 Trạm, năm 2020 có 05 Trạm; hiện nay thực hiện theo Đề án 1816, Trung tâm Y tế huyện cử bác sỹ về các Trạm y tế chưa có bác sỹ 2 buổi/tuần.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,429% năm 2005 xuống còn 1,193% năm 2010, còn 1,1% năm 2015, còn 0,73% năm 2020 và còn 0,78% năm 2021.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển. Các danh hiệu văn hóa có phần tăng: năm 2005 có 48,50% số thôn, 100% số cơ quan, đơn vị và 70,78% số gia đình; năm 2010 có 54,28% số thôn, 88,88% số cơ quan, đơn vị và 78%  số gia đình;  năm 2015 có 89% số thôn, khu phố; 40,66% số cơ quan, đơn vị và 85,2% số hộ gia đình; năm 2020 có  98,61% số thôn, khu phố văn hóa; 97,37% số cơ quan, đơn vị văn hóa và 96,32% số hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; năm 2021, có 97,22 % số thôn, khu phố văn hóa; 95% số cơ quan, đơn vị văn hóa và 97,31% số hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập