Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sáng ngày 01/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham gia học tập là cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tại đây, các đại biểu được tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt 02 nội dung: Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Quang cảnh Hội nghị

Việc tham gia học tập đầy đủ các nội dung là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao độ nâng cao ý thức, tinh thần cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign