Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
UBMTTQVN Huyện, nhiệm kỳ 2019-2024

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

Thường trực UBMTTQVN huyện

- Chủ tịch:

Trần Công Chính

0905 159 474

0257 3578 565

- Phó Chủ tịch: 

Nguyễn Hữu Thỉnh

0988 951 885

0257 3578 535

- Ủy viên Thường trực:

Võ Thị Linh Sang

 0794 530 470

0257 3578 535

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign