Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
UBND Huyện

 

 

 

 

T

Họ tên

Chức vụ

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

01

Nguyễn Tấn Chân

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

0905 159 474

02573 578 945

02

Mai Ne

Ủy viên BTV Huyện ủy,

PCT Thường trực UBND huyện

0358 137 650

 

03

Phan Công Trinh

Huyện ủy viên,

PCT UBND huyện

0974 646 706

 

04

Lê Quốc Phú

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng CQQS huyện

0982 052 744

02573 578 882

05

Bùi Xuân Chiến

UVBTV Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

0913 400 375

02573 578 777

06

Nguyễn Thị Thu Hiện

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ

0905 269 020

0573 578 553

07

Trương Ngọc Hoàng

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Chánh Văn phòng HU, CQ

0385 834 354

 

0573 578 588

 

08

Đặng Nguyên Dương

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch

0905 576 658

 

09

Ngô Văn Đoan

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng TN&MT

0935 828 428

057 3578 566

10

 

Lê Trung Việt

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

0982 400 272

057 3578 549

11

Trịnh Văn Huấn

 Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp

0905 261 747

0905 261 747

12

Trương Thị Dân

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng GD&ĐT

0815 884 179

057 3578 657

13

Nguyễn Dũng

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng NT&PTNT

0983 589 206

057 3579 239

14

Lương Công Hội

Huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp

0972 734 509

057 3578 554

 15

Đinh Trọng Ký

Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

0983 512 061

057 3578 564

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign