Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các xã, thị trấn

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THỊ TRẤN PHÚ THỨ

- Bí thư Đảng ủy

Trương Ngọc Hoàng

0385 834 354

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn:

Võ Thành An

0777 550 078

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn:

Lê Văn Vĩ

0935 767 667

 

- Phó Chủ tịch HĐND thị trấn:

Phạm Ngọc Lạc

0986 008 919

 

- Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn:

Huỳnh Hữu Nam

0919 495 838

 

- Phó Chủ tịch UBND thị trấn:

Lê Đại Hội

0935 340 080

 

- Trưởng Công an thị trấn: 

Huỳnh Trung Hiếu

0983 207 706

 

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị trấn:

Nguyễn Thanh Hiền

0346 525 569

 

XÃ HÒA TÂN TÂY

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Trần Quốc Suyền

0905 183 887

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Văn Quang 

0815 884 156

 

- Phó Bí thư Đảng ủy:

Lê Tấn Thịnh

0778 523 676

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Lê Thị Duyên

0986 785 574

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Văn Thương

0378 852 319

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Trần Văn Sang

0979 042 930

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Kim Hoàng

0395 841 678

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Bùi Viết Thoại

0399 002 007

 

XÃ HÒA BÌNH 1

- Bí thư Đảng ủy:

Trần Minh Hải

0983 791 370

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Võ Đình Phú

0911 190 039

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Lương Tấn Ngãi

0989 637 215

02573 570 073

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Hồ Thị Hằng

0972 008 820

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Ngọc Châu

0974 163 137

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Văn Giảng

0905 670 581

02573 570 443

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Huỳnh Văn Công

0975 815 075

02573 570 074

- Trưởng Công an xã:

Nguyễn Hữu Sạch

0971 949 007

 

- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã:

Lê Tấn Phát

0394 339 473

02573 570 075

XÃ HÒA ĐỒNG

- Bí thư Đảng ủy:

Hà Lương Đức

0963 793 339

02573 579 044

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Văn Thắng

0388 930 357

02573 579 144

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

02573 579 122

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Võ Văn Toàn

0772 548 977

02573 579 269

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Đinh Ngọc Sum

0946 586 147

02573 579 004

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Đức Vũ

0977 523 537

02573 579 234

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Trần Bá Hòa

0977 158 649

02573 579 197

XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

- Bí thư Đảng ủy:

Lê Văn Hòa

0987 645 109

02573 581 034

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Đặng Văn Ghé

0905 587 166

 

- Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Ngọc Ảnh

0774 405 165

02573 581 025

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Lê Thị Nhanh

0854 584 379

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Khoa Trường

0813 831 426

02573 581 379

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Bá Hòa

0974 143 559

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Tuấn Nhã

0962 141 706

02573 581 034

XÃ HÒA MỸ TÂY

- Bí thư Đảng ủy

Ngô Văn Hùng

0988 371 407

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Võ Văn Tuy

0368 738 521   

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Phạm Nguyên Vũ

0988 491 679

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Hà Thị Hảo

0984 868 072

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Phạm Văn Dũng

0905 360 660

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Lưu Hoàng Nam

0982 300 247

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Văn Bảy

0979 133 677

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Ngô Thị Thanh Thảo

0973 148 332

 

XÃ HÒA PHONG

- Bí thư Đảng ủy:

Huỳnh Văn Huệ

0979 711 129

 

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy:

Huỳnh Cát Tường

0935 291 245

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

  Nguyễn Thanh Long

0865 147 746

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Huỳnh Thị Hiền Thương

0915 197 353

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Hà Quang Trung

0837 374 709

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Đào Nguyên Thuấn

0936 584 303

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Trần Thanh Tùng

0935 521 997

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Ngọc Cửu

0916 421 180

 

XÃ HÒA THỊNH

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

  

 

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

 

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

XÃ HÒA PHÚ

- Bí thư Đảng ủy:

   

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

  

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

XÃ SƠN THÀNH ĐÔNG

- Bí thư Đảng ủy:

     

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

 

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

XÃ SƠN THÀNH TÂY

- Bí thư Đảng ủy:

     

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

     

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập