Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các xã, thị trấn

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THỊ TRẤN PHÚ THỨ

- Bí thư Đảng ủy

Lê Văn Vĩ

0935 767 667

02573 578 102

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn:

Võ Thành An

0777 550 078

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn:

Trần Thể Công

0975 718 768

02573 578 113

- Phó Chủ tịch HĐND thị trấn:

Phạm Ngọc Lạc

0986 008 919

 

- Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn:

Huỳnh Hữu Nam

0919 495 838

 

- Phó Chủ tịch UBND thị trấn:

Lê Đại Hội

0935 340 080

 

- Phó Chủ tịch UBND thị trấn:

Võ Thị Trang Lệ

0935 549 248

 

XÃ HÒA TÂN TÂY

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Văn Quang 

0815 884 156

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Lê Văn Vũ

0966 729 696

 

- Phó Bí thư Đảng ủy:

Lê Tấn Thịnh

0778 523 676

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Lê Thị Duyên

0986 785 574

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Trần Văn Sang

0979 042 930

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Kim Hoàng

0395 841 678

 

XÃ HÒA BÌNH 1

- Bí thư Đảng ủy:

Trần Minh Hải

0983 791 370

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Võ Đình Phú

0935 765 881

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Lương Tấn Ngãi

0989 637 215

02573 570 073

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Hồ Thị Hằng

0972 008 820

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Ngọc Châu

0347 047 377

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Văn Giảng

0905 670 581

02573 570 443

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Huỳnh Văn Công

0975 815 075

02573 570 074

XÃ HÒA ĐỒNG

- Bí thư Đảng ủy:

Dương Thanh Trúc

0974 564 270

02573 579 144

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Văn Thắng

0388 930 357

02573 579 144

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Đinh Ngọc Sum

0946 586 147

02573 579 044

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Võ Văn Toàn

0772 548 977

02573 579 269

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Đinh Ngọc Sum

0946 586 147

02573 579 004

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Đức Vũ

0949 423 025

02573 579 234

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Trần Bá Hòa

0977 158 649

02573 579 197

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Nguyễn Thị Thu Hà

0962 338 005

 

XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

- Bí thư Đảng ủy:

Lê Văn Hòa

0987 645 109

02573 581 034

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Đặng Văn Ghé

0905 587 166

 

- Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Ngọc Ảnh

0774 405 165

02573 581 025

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Lê Thị Nhanh

0854 584 379

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Khoa Trường

0813 831 426

02573 581 379

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Bá Hòa

0974 143 559

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Tuấn Nhã

0962 141 706

02573 581 034

XÃ HÒA MỸ TÂY

- Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Quyết Thắng

0983 663 958

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Võ Văn Tuy

0368 738 521   

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Phạm Nguyên Vũ

0988 491 679

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Hà Thị Hảo

0984 868 072

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Lưu Hoàng Nam

0982 300 247

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Văn Bảy

0979 133 677

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Phạm Văn Dũng

0905 360 660

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Ngô Thị Thanh Thảo

0973 148 332

 

XÃ HÒA PHONG

- Bí thư Đảng ủy:

Nguyễn Thành Huy

0941 435 653

02573 588 002

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

  Nguyễn Thanh Long

0337 986 046

02573 573 559

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

  Đinh Thị Kim Tuyền

0377  772 482

02573 573 259

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Huỳnh Thị Hiền Thương

0915 197 353

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Hà Quang Trung

0837 374 709

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Đào Nguyên Thuấn

0936 584 303

02573 573 991

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Trần Thanh Tùng

0935 521 997

02573 574 288

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Lê Ngọc Cửu

0914 221 674

 

XÃ HÒA THỊNH

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

  

 

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

 

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

XÃ HÒA PHÚ

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Vũ Thành Phi

0985 178 027

02573 590 279

- Phó Bí thư Đảng ủy:

  Nguyễn Hiệp

0787 549 262

02573 590 393

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Trần Ngọc Trường

0918 942 707

02573 590 109

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

Nguyễn Hồng Nam

0979 589 282

02573 590 393

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Phạm Thị Lan Huệ

0982 659 642

02573 590 110

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Lê Anh Quốc

0978 118 601

02573 590 273

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Nguyễn Thị Mỹ Lưu

0977 639 647

02573 590 110

XÃ SƠN THÀNH ĐÔNG

- Bí thư Đảng ủy:

     

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

 

   

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch HĐND xã:

 

 

 

- Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

 

 

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

 

 

 

XÃ SƠN THÀNH TÂY

- Bí thư Đảng ủy:

Nguyễn Thế Hỷ

0382 473 480

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã:

Đặng Sỹ Nguyên

0919 903894

 

- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã:

Phan Công Thắng

0986 720 422

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Nguyễn Nguyên Thảo

0393 770 653

 

- Phó Chủ tịch UBND xã:

Lương Thị Hồng Na

0377 888 557

 

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Nguyễn Thị Thanh Nga

0986 234 382

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập