Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

- Chánh Văn phòng

Nguyễn Minh Yên

0946 174 478

02573 578 650

- Phó Văn phòng

Huỳnh Cát Tường

 0935 291 245

02573 578 650

PHÒNG NỘI VỤ

- Trưởng phòng:

Lê Chí Hoại

0905 895 998

02573 578 551  

- Phó Trưởng phòng:

Trần Thể Công 

0975 718 768

02573 578 551 

- Phó Trưởng phòng:

Trương Bích Thảo

0988 200 254

02573 578 696

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

- Trưởng phòng:

Lê Thị Hoài Vinh

0982 206 552

 

- Phó Trưởng phòng:

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Phó Trưởng phòng:

Lê Xuân Hiếu

0905 790 171

 

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Phong

0905 171 737

02573 578 541

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Trưởng phòng:

Lê Văn Vũ

0966 729 696

02573 578 564

- Phó Trưởng phòng:

Lê Thị Minh Lộc

0819 122 080

02573 578 532

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Trưởng phòng:

Đặng Nguyên Dương

0969 576 658

02573 578 823

- Phó Trưởng phòng:

Duy Văn Hà

    0985 319 847

02573 578 823

- Phó Trưởng phòng:

Lê Tấn Cảnh

0979 400 707

02573 578 823

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Trưởng phòng:

  Nguyễn Dũng

0983 589 206

02573 579 239

- Phó Trưởng phòng:

  Đào Văn Roa

 0986 693 792

02573 578 285

- Phó Trưởng phòng:

 Nguyễn Thị Huyền Trân

0977 317 371

02573 579 240

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Trưởng phòng:

  Trịnh Văn Huấn

0905 261 747

02573 578 566

- Phó Trưởng phòng:

  Võ Thị Hạnh

0974 646 204

02573 578 559

- Phó Trưởng phòng:

Trương Thị Ngọc Thúy

0986 747 572

 

PHÒNG TƯ PHÁP

- Trưởng phòng:

   Lê Khắc Liêm

0986 953 828

02573 578 554

- Phó Trưởng phòng:

Trương Công Nghiệp

0982 256 044

02573 578 554

THANH TRA HUYỆN

- Phó Chánh Thanh tra:

 Nguyễn Đức Hoàng

0949 746 739

02573 578 693

- Phó Chánh Thanh tra:

  Nguyễn Thanh Vũ

0977 744 375

02573 578 693 

- Phó Chánh Thanh tra:

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng:

Lương Thái Nguyên

0363 377 678

02573 578 657

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Anh Thư

0976 856 843

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH

- Giám đốc:

 Nguyễn Hữu Thỉnh

0988 951 885 

0257 3578 589

- Phó Giám đốc:

Lê Thị Đỗ Quyên

0905 042 331 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

- Giám đốc:

  Võ Minh Tuấn

0982 425 455

0573 578 568

- Phó Giám đốc:

 Nguyễn Ngọc Dung

0935 671 313 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

- Giám đốc:

  Nguyễn Đức Trí

0905 548 500

02573 578 568

- Phó Giám đốc:

  Nguyễn Văn Khiêm

0986 008 206

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP & GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

- Giám đốc:

 Nguyễn Hoàng Năng

0983 207 732

02572 200 068

- Phó Giám đốc:

  Mai Đồng Nhơn

0977 822 730

02576 512 134

- Phó Giám đốc:

  Lê Văn Tập

0989 443 809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập