Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

- Chánh Văn phòng

 

 

02573 578 650

- Phó Văn phòng

Huỳnh Cát Tường

 0935 291 245

02573 578 650

- Phó Văn phòng

Nguyễn Công Tri

 0976 999 226

 

PHÒNG NỘI VỤ

- Trưởng phòng:

Lê Chí Hoại

0905 895 998

02573 578 551  

- Phó Trưởng phòng:

Trương Bích Thảo

0988 200 254

02573 578 696

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

- Trưởng phòng:

Lê Thị Hoài Vinh

0982 206 552

 

- Phó Trưởng phòng:

Trần Văn Trí

0935 065 892

 

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

0825 553 058

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Trưởng phòng:

Lê Xuân Hiếu

0905 790 171

 

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Phong

0905 171 737

02573 578 541

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Trưởng phòng:

Võ Thị Hạnh

0974 646 204

02573 578 564

- Phó Trưởng phòng:

Lê Thị Minh Lộc

0819 122 080

02573 578 532

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Trưởng phòng:

Đặng Nguyên Dương

0969 576 658

02573 578 823

- Phó Trưởng phòng:

Võ Minh Đức

    0935 944 375

02573 578 823

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Huyền Trân

0977 317 371

02573 579 239

- Phó Trưởng phòng:

 Nguyễn Kim Ngọc

 0909 209 819

02573 578 285

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Trưởng phòng:

 Trịnh Văn Huấn

0905 261 747

02573 578 566

- Phó Trưởng phòng:

 Lê Thị Thao

0905 671 211

02573 578 559

PHÒNG TƯ PHÁP

- Trưởng phòng:

  

 

02573 578 554

- Phó Trưởng phòng:

Trương Công Nghiệp

0982 256 044

02573 578 554

THANH TRA HUYỆN

- Phó Chánh Thanh tra:

 Nguyễn Đức Hoàng

0949 746 739

02573 578 693

- Phó Chánh Thanh tra:

  Nguyễn Thanh Vũ

0977 744 375

02573 578 693 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Trưởng phòng:

Lương Thái Nguyên

0363 377 678

02573 578 657

- Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Anh Thư

0976 856 843

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH

- Giám đốc:

 Nguyễn Hữu Thỉnh

0988 951 885 

0257 3578 589

- Phó Giám đốc:

Lê Thị Đỗ Quyên

0905 042 331

 

- Phó Giám đốc:

Lê Văn Nhớ

0969 940 532 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

- Giám đốc:

  Võ Minh Tuấn

0915 322 379

0573 578 568

- Phó Giám đốc:

 Nguyễn Ngọc Dung

0935 671 313 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

- Giám đốc:

  Nguyễn Minh Yên

0946 174 478

02573 578 568

- Phó Giám đốc:

  Nguyễn Văn Khiêm

0986 008 206

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP & GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

- Giám đốc:

 Nguyễn Hoàng Năng

0983 207 732

02572 200 068

- Phó Giám đốc:

  Duy Văn Hà

0985 319 847

02576 512 134

- Phó Giám đốc:

  Lê Văn Tập

0989 443 809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tây Hòa
  • Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn
  • Tây Hòa thăm tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
  • Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chương trình thực hiện sách giáo khoa GDPT trên địa bàn huyện
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản

Thống kê truy cập