Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các Ban HĐND

 

 

STT

Họ tên

Chức vụ

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

01

Đào Thị Mỹ Dung

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện

 01679 418 919

02573 578 530 

01

Nguyễn Ngọc Trang

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0989 518 779

02573 578 527

02

Lê Tấn Đễ

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0983 451 739

02573 504 888

BAN PHÁP CHẾ

03

Nguyễn Hữu Hùng

UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,

Trưởng ban Pháp chế

0987 490 449

02573 578 526

04

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0907 737 208

02573 578 508

05

Lê Ngọc Hương

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Đông, Ủy viên

0916 466 838

02573 596 271

06

Lê Văn Hòa

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây, Ủy viên

0987 645 109

02573 578 102

07

Trần Kim Phê

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ủy viên

0988 408 344

0573 570 076

08

Huỳnh Văn Huệ

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong, Ủy viên

0979 711 129

0573 588 002

09

Lê Thị Hồng Lưu

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình 1, Ủy viên

0935 865 428

 0257 3504 108

BAN KINH TẾ- XÃ HỘI

10

Nguyễn Hữu Thuận

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

0985 396 295

02573 578 526

11

Huỳnh Lê Minh Khai

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0935 917 368

02573 578 508

12

 Lê Văn Hùng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, Ủy viên

0905 756 285

02573 585 028

13

Lê Bân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tân Tây, Ủy viên

0905 727 239

02573 526 029

14

Lê Văn Mười

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Đồng, Ủy viên

0985 395 724

0573 579 044

15

Dương Thanh Trúc

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, Ủy viên

0974 564 270

02573 590 279

16

Nguyễn Vũ Thành Phi

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên.

0985 178 027

02573 578 575

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign