Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các Ban HĐND

TT

Họ tên

Chức vụ

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

01

Đào Thị Mỹ Dung

UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

 01679 418 919

02573 578 530 

02

Lê Văn Mười

UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0985 395 724

02573 578 527

BAN PHÁP CHẾ

03

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0907 737 208

02573 578 508

04

Lê Ngọc Hương

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Đông, Ủy viên

0916 466 838

02573 596 271

05

Lê Văn Hòa

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Đông, Ủy viên

0987 645 109

 

06

Trần Kim Phê

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ủy viên

0988 408 344

02573 570 076

07

Huỳnh Văn Huệ

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong, Ủy viên

0979 711 129

02573 588 002

08

Lê Thị Hồng Lưu

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình 1, Ủy viên

0935 865 428

 02573 504 108

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

9

Nguyễn Hữu Thuận

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

0985 396 295

02573 578 526

10

Huỳnh Lê Minh Khai

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

0935 917 368

02573 578 508

11

 Lê Văn Hùng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, Ủy viên

0905 756 285

02573 585 028

12

Lê Bân

Ủy viên, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tân Tây

0905 727 239

 

13

Dương Thanh Trúc

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, Ủy viên

0974 564 270

02573 590 279

14

Nguyễn Vũ Thành Phi

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Ủy viên.

0985 178 027

02573 578 575

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign