Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các ban Đảng Huyện ủy

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Bí thư:

Hồ Thị Nguyên Thảo

 

 

- Phó Bí thư Thường trực:

Đỗ Văn Cấp

 

 

- Phó Bí thư:

Nguyễn Tấn Chân

 0905 159 474

0257 3578 945

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN

- Chánh VP:

Trương Ngọc Hoàng

0385 834 354

0257 3578 586

- Phó Chánh VP:

Trần Ngọc Trường

0918 942 707

0257 3578 760

- Phó Chánh VP:

Lê Văn Tập

0989 443 809

0257 3578 586

- Phó Chánh VP:

Lê Thị Mê Ly

0946 171 890

0257 3578 522

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Nguyễn Hữu Thuận

 0989 518 779

0257 3578 527

- Phó Trưởng ban:

Trần Quốc Suyền

0905 183 887

02573 578 585

- Phó Trưởng ban:

Lê Chí Hoại

0905 895 998

02573 578 585

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Đào Thị Mỹ Dung

0379 418 919

02573 578 530

- Phó Trưởng ban:

Trương Bích Thảo

0775 995 663

02573 578 529

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

- Chủ nhiệm:

Nguyễn Hữu Hùng

0987 490 449

02573 578 526

 

     

- Phó Chủ nhiệm:

Trần Minh Hải

0983 791 370

02573 578 567

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Trần Công Chính

0905 159 474

 

- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Vũ Thành Phi

0985 178 027

02573 578 525

- Phó Trưởng ban:

Phạm Thị Mỉn

0982 969 429

02573 578 525

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

- Giám đốc:

Đào Thị Mỹ Dung

0379 418 919 

02573 578 659

- Phó Giám đốc:

Nguyễn Thị Phi

0978 687 364

02573 578 659

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign