Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các Ban Đảng Huyện ủy

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

- Bí thư:

Ngô Đình Thiện

0903 587 515

 

- Phó Bí thư Thường trực:

Đỗ Văn Cấp

0979 791 697

 

- Phó Bí thư:

Trần Minh Trí

0946 005 555

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN

- Chánh VP:

Võ Bá Đạt

0977 740 504

0257 3578 531

- Phó Chánh VP:

Nguyễn Minh Yên

0946 174 478

0257 3578 650

- Phó Chánh VP:

Lê Văn Tập

0989 443 809

0257 3578 586

- Phó Chánh VP:

Lê Thị Mê Ly

0946 171 890

0257 3578 522

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Nguyễn Hữu Thuận

 0989 518 779

0257 3578 527

- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Thế Hỷ

 

02573 578 585

- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Thành Huy

 0918 109 783

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Lê Trung Hiền 0941 359 456

02573 578 530

- Phó Trưởng ban:

Lê Thị Mỹ Linh

0918 868 017

02573 578 529

- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Thị Phi

0978 687 364

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

- Chủ nhiệm:

Lê Thị Hồng Lưu

0935 865 428

02573 578 526

- Phó Chủ nhiệm:

Trương Dũng Khả

0908 537 505

02573 578 567

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:

Trần Công Chính

0905 159 474

 

- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Vũ Thành Phi

0985 178 027

02573 578 525

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

- Giám đốc:

Lê Trung Hiền

0941 359 456

02573 578 659

- Phó Giám đốc:

Trương Thị Dân

0369 313 439

02573 578 659

 

 

Lê Trung Hiền

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign