Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Các tổ chức Đoàn thể Huyện

Chức vụ

Họ và tên

 

Điện thoại

Di động

Cơ quan

Thường trực UBMTTQVN

- Chủ tịch:

Trần Công Chính

0905 159 474

0257 3578 565

- Phó Chủ tịch: 

Nguyễn Hữu Thỉnh

0988 951 885

0257 3578 535

- Phó Chủ tich:

Lê Tấn Cảnh

0979 400 707

0257 3578 535

- Ủy viên Thường trực:

Võ Thị Linh Sang

 0794 530 470

0257 3578 535

HỘI CỰU CHIẾN BINH

- Chủ tịch:

Lê Tấn Hùng

01689 241 464

0257 3578 533

- Phó Chủ tịch:

Lê Văn Tuyển

0957 555 182

0257 3578 533

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

- Phó Chủ tịch:

Lương Thị Bạch Huệ

01689 904 445

0257 3578 389

- Phó Chủ tịch:

Lê Thị Minh Lộc

01275 884 172

0257 3578 399

HỘI NÔNG DÂN

- Chủ tịch: 

Trần Kim Phê

0988 408 344 

0257 3578 360

- Phó Chủ tịch:

Trần Văn Danh

0933 573 134

0257 3578 539

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

- Chủ tịch:

Nguyễn Văn Hiền

0905 265 004

0257 3578 543

- Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Lệ Quyên

 0982 049 347

0257 3578 543

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

- Chủ tịch:

Trương Trọng Lam

0987 670 063

0257 3578 540

- Phó Chủ tịch: 

Hà Thị Thủy Hạ

0984 502 994

0257 3578 540

HUYỆN ĐOÀN

- Bí thư: 

Nguyễn Thành Huy

0918 109 783 

0257 3578 949

- Phó Bí thư:

Lê Thị Mỹ Linh

0918 868 017

0257 3578 575

- Phó Bí thư:

Nguyễn Thị Kim Chi

0942 002 130

0257 3578 575

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign