Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025


Sáng ngày 23/6, Đảng bộ huyện Tây Hòa tổ chức phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự đại hội, có đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho 4.650 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội.

Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc phiên họp trù bị

Tại phiên họp trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Nội quy Đại hội; nghe quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng; nghe hướng dẫn tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội

Phiên họp trù bị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tại Đại hội các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại Đại hội các TCCS Đảng trực thuộc tại hội nghị cán bộ chủ chốt huyện qua các thời kỳ; các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trang trí trực quan tại Hội trường huyện Tây Hòa

Các nội dung công việc cần thiết của phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đều đảm bảo chất lượng, đây là tiền đề quan trọng góp phần cho việc thành công của Đại hội. Đại hội chính thức sẽ khai mạc vào sáng ngày 24/6.

Trước khi diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, các đồng chí Huyện ủy viên khóa XI và lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Đồng Khởi xã Hòa Thịnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm và chụp ảnh lưu niệm

tại Nhà trưng bày truyền thống Đồng Khởi xã Hòa Thịnh

 

 

Đỗ Quyên-Tấn Đạt

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign