Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Huyện ủy Tây Hòa: Hội nghị phổ biến, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ngày 15/10, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn bản của Trung ương.

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trần Công Chính, ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; báo cáo viên cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên của huyện quán triệt 06 Chương trình hành động của Tỉnh ủy; 05 Nghị quyết và 02 Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của Bộ chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Qua quán triệt, giúp các cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện tạo sự thống nhất cao về hành động, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đưa các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đi vào cuộc sống.

Đồng chí Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho 04 đồng chí

Dịp này, Huyện ủy cũng đã trao 04 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2021).

Tin, ảnh: Đỗ Quyên – Cẩm Hà

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign