Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025


Sáng 16/10, sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, để gánh vác trọng trách do Đại hội giao phó. Đại hội cũng đã bầu 17 đồng chí đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI không tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đó còn là biểu thị sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong giai đoạn tới, phấn đấu đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng xanh; tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII được Đại hội giao trọng trách trước Đảng bộ, trước Nhân dân, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tích cực đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Ngay sau bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về những kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy.

Nghị quyết Đại hội thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm.

(2) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

(4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD.

(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%.

(7) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%.

(8) Số lao động được tạo việc làm bình quân 25 nghìn người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm.

(10) Đến năm 2025, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số.

(11) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 khoảng 48%.

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia trên 60%.

 (13) Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%.

(14) Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

(15) Phát triển đảng viên mới tăng 3 - 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÚ YÊN

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign