Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Sáng nay (15/10), ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến hành công tác bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII trong số Ủy viên Ban chấp hành khóa mới trúng cử tại Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Kết quả, 318 đại biểu đại diện cho 43.500 đảng viên toàn tỉnh đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII gồm 49 người (giảm 02 người so với khoá XVI). Trong đó, số nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh lần đầu là 25 người. Số lượng, cơ cấu nhân sự bảo đảm so với phương án nhân sự trước đó trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Trong Đại hội sáng nay, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị về những kết quả, thành tựu đạt được trong xây dựng hiệu quả mô hình tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy; hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; khai thác, phát huy tiềm năng sẵn có phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Cũng tại Đại hội, 318 đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVII để bàn giao cho Ban Chấp hành khoá XVII làm cơ sở bầu Bí thư Tỉnh uỷ trong phiên họp thứ nhất.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII  họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII sẽ được công bố trong chiều nay và Đại hội tiếp tục thực hiện công tác bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

  (Xếp theo thứ tự A,B,C)

1

Cao Thị Hòa An 

2

Đặng Ngọc Anh

3

Phạm Văn Bảy

4

Võ Văn Binh

5

Nay Y Blung

6

Nguyễn Tấn Chân

7

Phạm Đại Dương

8

Hồ Quang Đệ

9

Lương Kế Điềm

10

Nguyễn Phương Đông

11

Lê Thanh Đồng

12

Phan Xuân Hạnh

13

Nguyễn Quốc Hoàn

14

Phạm Tấn Hoàng

15

Lê Tấn Hổ

16

Cao Đình Huy

17

Lê Trung Hưng

18

Lưu Vĩnh Hưng

19

Trần Thanh Hưng

20

Trần Khắc Lễ

21

Đào Bảo Minh

22

Nguyễn Ngọc Minh

23

Hồ Văn Mười

24

Đào Mỹ  

25

Nguyễn Thị Mộng Ngọc

26

Đỗ Thái Phong

27

Dương Bình Phú

28

Nguyễn Đình Phúc

29

Nguyễn Phướng

30

Đào Phạm Hoàng Quyên

31

Phan Thanh Tám

32

Huỳnh Lữ Tân

33

Trần Văn Tân

34

Đinh Thị Thu Thanh

35

Hồ Thị Nguyên Thảo

36

Phan Quốc Thắng

37

Trần Hữu Thế

38

Ngô Đình Thiện

39

Lê Văn Thìn

40

Đỗ Ngọc Thủy

41

Đặng Lê Tiến

42

Võ Đình Tiến

43

Lê Ngọc Tính

44

Bùi Thanh Toàn

45

Lơ Mô Tu

46

Trương Ngọc Tuấn

47

Trần Xuân Túc

48

Nguyễn Trọng Tùng

49

Lê Đào An Xuân

 

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÚ YÊN

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign