Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã Hòa Thịnh

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 15/04/2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Hòa cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thịnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại Khu dân cư Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh. Có hơn 70 người đã về tham dự.

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư báo cáo việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là việc tham gia xây dựng nông thôn mới của địa phương năm 2023 và quý I năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; khẳng định hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp được thực hiện qua các phong trào, các cuộc vận động trong thời gian qua được đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia, tiêu biểu như phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo việc làm cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp ngành chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực bảo đảm vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đến các đại biểu tham dự những nội dung trọng tâm của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và để làm phong phú, sinh động nội dung tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lồng ghép trình chiếu phóng sự “Phú Yên đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh định hướng một số nội dung trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025 ở địa phương; đồng thời, đề nghị các đại biểu quan tâm, tiếp thu các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt để tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu dân cư, tạo sự thống nhất, đồng thuận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lệ Đính –Lê Cường

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập