Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc với UBND xã Hòa Đồng

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 07/10/2020

Sáng ngày 6/10, tại UBND xã Hòa Đồng, Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng tổ công tác liên ngành tỉnh kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Hòa Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

Tổ công tác liên ngành tỉnh do đồng chí Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc; ở huyện có đồng chí Mai Ne, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện; các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG xã Hòa Đồng.

Đồng chí Mai Ne phát biểu

Đồng chí Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo

Theo báo cáo, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và sự ủng hộ, đóng góp của Nhân dân đã tạo đà cho địa phương phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, cảnh quang môi trường. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất chuyển dịch đúng hướng, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; vai trò, quyền và nghĩa vụ của Nhân dân được phát huy.

 

                  

Nhà văn hóa các thôn của xã đã được chỉnh trang nâng cấp

 

                  

Một số thiết chế của nhà văn hóa thôn

Các thành viên dự họp phát biểu

Để công tác thẩm định được thực hiện đúng quy trình đảm bảo tính khách quan, chính xác, các thành viên trong đoàn liên ngành tỉnh cũng đã tiến hành thẩm định các tiêu chí thông qua việc kiểm tra hồ sơ lưu trữ thực hiện 19/19 tiêu chí một cách chi tiết, cụ thể và tiến hành kiểm tra thực tế một số nội dung của các tiêu chí. Qua rà soát, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí, lấy ý kiến cụ thể của các thành viên và các góp ý về những mặt cần phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Tổ công tác liên ngành của tỉnh thống nhất đánh giá xã Hòa Đồng đã giữ vững 19/19 tiêu chí và đạt 15/15 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao .

Đồng chí Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn phát biểu

Trên cơ sở thảo luận và các ý kiến đề nghị của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh kết luận: Đề nghị BCĐ các Chương trình MTQG huyện cần giúp UBND xã Hòa Đồng bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của các thành viên dự họp, nộp về Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, để Văn phòng tổng hợp trình BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đúng theo quy định. Đề nghị cả hệ thống chính trị của xã cần tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức, chung lòng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

                                                                       Tin, ảnh: Tấn Đạt

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign