Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tây Hòa: Tổ chức Hội nghị tập huấn cho hội viên, phụ nữ cấp xã về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 14/10/2020

Ngày 12/10 và ngày 13/10, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn cho hội viên, phụ nữ cấp xã về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2020.

Hội nghị tập huấn được chia làm 02 lớp:

Lớp 01 ngày 12/10 tại Hội trường UBND xã Hòa Phong, tham gia lớp tập huấn có 140 chị đến từ Hội LHPN xã Hòa Phú, Hòa Phong, Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông và thị trấn Phú Thứ.

Lớp 02 ngày 13/10 tại Hội trường UBND xã Hòa Đồng, tham gia lớp tập huấn có 140 chị đến từ  Hội LHPN xã Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Bình 1, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trân, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT trình bày chuyên đề

Tại lớp tập huấn, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trân – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện truyền đạt chuyên đề: Vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; nghe đồng chí Lê Thị Minh Lộc - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện truyền đạt chuyên đề: Vai trò trách nhiệm của Hội LHPN trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”  và gắn với Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.

Đồng chí Lê Thị Minh Lộc – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện trình bày chuyên đề

Qua lớp tập huấn, tuyên truyền sâu rộng đến Hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; đồng thời nâng cao kỹ năng, ý thức trách nhiệm tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và gắn với Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hội PN

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện 0979.791.697
Ông Trịnh Văn Huấn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0905.261.747
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign