Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện

Chuyên mục: Xây dựng Nông thôn mới | Đăng ngày: 05/04/2022

Sáng ngày 05/4, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Đại biểu góp ý kiến

Tại cuộc họp các đại biểu đã được thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I; nhiệm vụ công tác quý II/2022. Theo đánh giá, quý I/2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả nhất định: Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên về xây dựng nông thôn mới; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố; nhận thức của cấp ủy Đảng, UBND, UBMT, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tây Hòa chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành quan tâm. UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, qua rà soát, đánh giá xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Bình 1 đạt 13/15 tiêu chí, xã Hòa Phú đạt 12/15 tiêu chí.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách phải bám sát cơ sở, có kế hoạch hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, lưu ý hướng dẫn việc lập hồ sơ minh chứng từng tiêu chí, quan tâm đến các tiêu chí liên quan đến Hợp tác xã. Các xã rà soát, đánh giá thực trạng kết quả đạt được từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới; quan tâm rà soát, đăng ký các sản phẩm OCOP của địa phương; xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hương sen Hoà Đồng _ VỀ MIỀN CỰC ĐÔNG TRÊN ĐẤT LIỀN TỔ QUỐC
  • Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp xúc cử tri tại huyện
  • Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4
  • Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao huy hiệu Đảng
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023

Thống kê truy cập