Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội | Đăng ngày: 30/06/2022

Chiều ngày 29/6, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31/12/2021 về chương trình hành động của Chính phủ.

Đồng chí Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu huyện Tây Hòa

Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện; Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an huyện. 

Kết luận số 12-KL/TW nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp với những điểm mới, đáng chú ý. Cụ thể như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại và giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh tại điểm cầu huyện

Nhằm cụ thể hóa và triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 45 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Sau khi Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP được ban hành, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai. Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Việc tổ chức hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương - địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan; khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020

Thống kê truy cập

logo redesign