Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tây Hòa: Ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7

Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội | Đăng ngày: 01/07/2024

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7, sáng ngày 01/7, Bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa tổ chức ra quân tuyên truyền trên các trục đường chính của huyện và các chợ hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2024; truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, cán bộ, viên chức BHXH huyện tuyên truyền, phát tờ rơi vận động người dân hiểu về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động, tích cực tham gia, bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống. Với chủ đề truyền thông nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7 và trong tháng 7 năm 2024 là “Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”, BHXH huyện Tây Hòa đang tiếp tục truyền thông sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; truyền thông về quyền lợi của người có BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Huy động sự vào cuộc chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vai trò, ý nghĩa, kết quả của công tác này đối với việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại huyện. Truyền thông các chính sách, pháp luật về BHYT mới; các quy định liên quan đến công tác khám chữa bệnh BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, trong đó chú trọng truyền thông nội dung đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành để người dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ và đồng thuận thực hiện. Truyền thông ý nghĩa, tiện ích của việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VssID-BHXH số, ứng dụng VNeID để thay thế thẻ BHYT giấy. Truyền thông, cổ vũ các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHYT; có sáng kiến, giải pháp hay trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình.

Một số hình ảnh hoạt động

Lệ Đính - CTV

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  • Đoàn nghệ thuật huyện Tây Hòa thi hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Yên năm 2024 (nguồn: Nghinh Phong media)
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII

Thống kê truy cập