Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
UBMTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Văn hóa - Xã hội | Đăng ngày: 26/04/2024

Sáng ngày 26/4, Đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh Phú Yên do đồng chí Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại huyện Tây Hòa và UBND xã Hòa Phong.

Quang cảnh buổi giám sát

Tiếp và làm việc cùng đoàn có các đồng chí: Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các hội Phụ nữ, Nông dân cùng công chức liên quan xã Hòa Phong.

Đồng chí Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Tại buổi giám sát, đoàn công tác đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; phương pháp và kết quả điều tra, rà soát, quản lý hộ nghèo, cận nghèo; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Theo báo cáo, thời gian qua, huyện Tây Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoạt động hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được các cấp hội, đoàn thể đặc biệt quan tâm, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay như: Vay vốn phát triển sản xuất; vay vốn học sinh, sinh viên; vay vốn xây dựng hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường...; nhờ phát huy được vốn vay phát triển sản xuất mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, hướng đến làm giàu chính đáng. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 0,57%, phấn đấu đến cuối năm 2024, giảm còn 0,51%.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn lực đầu tư, hỗ trợ hạ tầng cơ sở các xã, thúc đẩy việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bước đầu mang lại sự chuyển biến đáng kể đối với hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, góp phần rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, 10/10 xã được công nhận nông thôn mới (trong đó có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 08 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 01 thôn thông minh); tạo cơ hội và điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Qua nghe báo cáo, các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời, tham gia ý kiến, đưa ra những giải pháp, hướng dẫn cụ thể để triển khai Chương trình hiệu quả trong thời gian đến.

Đồng chí Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Tây Hòa trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để Chương trình đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo đến gần hơn với đối tượng thụ hưởng; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của chính quyền cùng cấp để kịp thời kiến nghị, đề xuất tránh xảy ra sai sót.

Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
  • Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện Tây Hòa lần thứ nhất
  • Đoàn công tác huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang trao đổi học tập kinh nghiệm tại huyện Tây Hòa

Thống kê truy cập