Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 12/06/2024

Chiều ngày 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại biểu tham dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phương Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ Đại hội và 124 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Tại buổi làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 09 vị, Đoàn Thư ký gồm 2 vị, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, tỉnh và điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Đồng chí Hà Lương Đức, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Hà Lương Đức, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo báo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  đã tiến hành đầy đủ các hội nghị định kỳ theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận (định kỳ 6 tháng/lần) với 11 hội nghị thường kỳ và 5 hội nghị bất thường. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn quan tâm đổi mới phương thức hoạt động với những cách làm mới phù hợp nhằm mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác vận động quỹ vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra,trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 141 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5,420 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức cứu trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền rộng khắp tại các địa phương, được Nhân dân tin tưởng sử dụng hàng Việt ngày càng nhiều. Thực hiện có hiệu quả  công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm và công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng triển khai thực hiện, đã thành lập 14 đoàn giám sát tổ chức giám sát ở 23 cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực; đồng thời tổ chức phản biện xã hội các dự thảo văn bản của chính quyền liên quan đến lợi ích của Nhân dân… Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được UBND tỉnh tặng 01 cờ thi đua xuất sắc và Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh tặng 01 cờ đơn vị xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 vẫn còn những hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt, hội họp mang tính chuyên đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn ít; việc triển khai thực hiện chương trình hành động, quy chế phối hợp một số nội dung hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với Ủy viên MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chưa thường xuyên; hoạt động giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao…

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí trong Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là yếu tố quan trọng để tập hợp các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận; không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò của từng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp thay mặt Đoàn Chủ tịch làm công tác hiệp thương cử ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử 54 vị vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo nội dung chương trình, ngày 13/6 sẽ diễn ra phiên thứ hai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lệ Đính – Cẩm Hà

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • ra mắt và tập huấn mô hình xử lí rác thải tại nguồn
  • Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng năm 2024 cụm thi đua số 01
  • Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ VIII
  • Khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em
  • Tây Hòa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2024

Thống kê truy cập