Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tây Hòa: Khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 10/04/2024

Ngày 09/4, UBND huyện Tây Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, phân tích kết quả chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2023 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2024 và những năm tiếp theo. Các đồng chí: Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Mai Ne, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng dự có đồng chí Lê Văn Mười, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Lê Chí Hoại, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua báo cáo

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, công tác triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2023 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện đánh giá, chấm điểm được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống phần mềm quản lý chấm điểm chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, triển khai kịp thời và quyết liệt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của huyện; có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, UBND huyện và Ban chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; chỉ số CCHC năm 2023 đạt 88,78%, tăng 9,15% hơn so với năm 2022.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023, UBND huyện Tây Hòa đạt 90,39 điểm, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Mười, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra các giải pháp để nâng cao xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBND huyện trong năm 2024, huyện Tây Hòa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Quan tâm, ưu tiên một khoản kinh phí phù hợp để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công vụ, phục vụ tại CCHC Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã tối thiểu phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết đảm bảo được việc giải quyết công việc ngày một nhanh và tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo công chức, viên chức của các cơ quan, các xã, thị trấn thực hiện số hóa 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định; đảm bảo năm 2024 mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể

Các đồng chí: Lê Văn Mười, UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện; Mai Ne, UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Đỗ Quyên – Lê Quang

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Lãnh đạo huyện Tây Hòa thăm chúc mừng đại lễ Phật đản
  • Tây Hòa trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
  • Tây Hòa tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024
  • Tây Hòa khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên năm học 2023 2024
  • Huyện Tây Hòa thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Thống kê truy cập