Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trâu, bò năm 2020

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 24/02/2020

UBND huyện vừa triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò năm 2020 trên địa bàn huyện

Theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiêm vắc xin phòng bệnh nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh LMLM trâu, bò trên địa bàn huyện. Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn trâu, bò thuộc diện tiêm. Số lượng trâu, bò thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng các xã, thị trấn đã đăng ký là 23.740 con. Trong đó đợt 1/2020 là 11.845 con và đợt 2 là 11.895 con. Vắc xin xử dụng tiêm phòng là vắc xin LMLM 02 type (O, A).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thời gian tiêm phòng được chia làm 02 đợt, đợt 1 từ tháng 3-4/2020, đợt 2 từ tháng 9-10/2020. Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin để tiêm phòng cho đàn trâu, bò của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện  yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh LMLM trâu, bò năm 2020 nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng của con người và đàn trâu, bò trên địa bàn huyện.

                                                                      Lệ Đính

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign