Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Tháng 02/2022 dư nợ qua Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tăng gần 9 tỷ đồng so đầu năm

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 02/03/2022

Từ nguồn vốn phân bổ Ngân sách tỉnh 03 tỷ đồng và nguồn vốn Ngân sách huyện 1,5 tỷ đồng để cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa đã tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện phân bổ vốn cho các xã, thị trấn để cho vay kịp thời.

Trong tháng 02/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Hòa thực hiện cho vay các chương trình với tổng số tiền gần 11 tỷ 670 triệu đồng, tạo điều kiện cho 423 hộ ở 11 xã, thị trấn có được nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi bò sinh sản, xây dựng các công trình vệ sinh và có chi phí cho con em học tập.

Theo đó, cho vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 3 tỷ 695 triệu đồng, có 89 hộ vay. Cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 4 tỷ 615 triệu đồng, với 110 hộ vay. Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1 tỷ 754 triệu đồng, 89 hộ vay và cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 tỷ 605 triệu đồng, 135 hộ có con em đang là sinh viên được vay. Như vậy, đến cuối tháng 02/2022, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tây Hòa ước đạt 372 tỷ 315 triệu đồng, tăng 8 tỷ 990 triệu đồng so đầu năm.

Các chương trình cho vay nói trên có mức lãi suất thấp nhất là 6,6%/năm và cao nhất là 9%/năm; thời hạn cho vay tối đa từ 60 tháng đến 120 tháng tùy chương trình cho vay. Riêng chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, lãi suất là 6,6%/năm; thời hạn cho vay, gồm: Thời hạn phát tiền vay + thời hạn trả nợ + thời gian ân hạn.

Thời hạn phát tiền vay: Tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khóa học của HSSV ghi trên Giấy xác nhận của nhà trường. Thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay đối với trường hợp có thời gian đào tạo đến 01 năm; tối đa bằng thời hạn phát tiền vay đối với trường hợp có thời gian đào tạo trên 01 năm. Thời gian ân hạn: kể từ ngày kết thúc khóa học cho đến khi HSSV có việc làm, có thu nhập, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Đỗ Quyên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign