Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trên địa bàn huyện năm 2020

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 29/03/2020

UBND huyện vừa triển khai kế hoạch về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh năm 2020 trên địa bàn huyện 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch hành động của  huyện thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững  trên địa bàn huyện Tây Hòa. Đảm bảo kinh tế phát triển nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng tham gia, với thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Phát triển các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

 

Định hướng và giải pháp của Kế hoạch hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi 16 mục tiêu chung với 103 mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch hành động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hỗ trợ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, với trọng tâm là hướng đến nền kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, làm giàu vốn tự nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Phát triển các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng xanh hóa. Cải thiện các vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng cảnh quan. Xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

PV

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện 0905.159.474
Bà Nguyễn Thị Thu Hiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0886.559.456
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2015 2020
  • Đồng Khởi

Thống kê truy cập

logo redesign