Huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng làm việc với UBND huyện để trao đổi, hướng dẫn các tiêu chí xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025

Chuyên mục: Kinh tế - Khoa học công nghệ | Đăng ngày: 26/05/2022

Chiều ngày 25/5, UBND huyện có buổi làm việc với Lãnh đạo, các phòng ban có liên quan của Sở Xây dựng để trao đổi, hướng dẫn các tiêu chí về xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025.

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng cùng lãnh đạo các phòng ban có liên quan của Sở Xây dựng. Về phía huyện có đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Công Trinh, Huyện ủy viên, PCT UBND huyện; các thành viên BCĐ xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo tóm tắt kết quả rà soát, đánh giá của thị trấn Phú Thứ để đạt đô thị loại IV và xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025. Theo đó tính đến tháng 3/2022 thị trấn Phú Thứ thực hiện đạt 59,52/100 điểm của 05 tiêu chí, 41/59 tiêu chuẩn; 18/59 tiêu chuẩn chưa đạt. Còn đối với việc xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn, tính đến nay đạt 46,5/100 điểm đối với 05 tiêu chí và đạt 31/59 tiêu chuẩn, 28/59 tiêu chuẩn chưa đạt. Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, Phú Yên. Trên cơ sở đó, Huyện ủy Tây Hòa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 08/10/2020 về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng hoàn thiện cơ bản kết cấu hạ tầng thị trấn Phú Thứ theo tiêu chuẩn đô thị loại IV; đưa xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025. Với các nội dung đánh giá tiêu chuẩn đạt đô thị loại IV của thị trấn Phú Thứ và tiêu chuẩn đạt đô thị loại V của xã Sơn Thành Đông hiện nay và kế hoạch triển khai thực hiện đến năm 2024.

Thành viên đoàn công tác Sở Xây dựng góp ý kiến

Đồng chí Trần Xuân Túc, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo thị trấn Phú Thứ và Sơn Thành Đông nêu những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025. Lãnh đạo và các phòng ban có liên quan của Sở Xây dựng đã tham gia ý kiến chỉ đạo và định hướng các nội dung liên quan để triển khai các nội dung đảm bảo đạt các tiêu chí đô thị loại IV của thị trấn Phú Thứ; đồng thời đầu tư các nội dung có liên quan đến đô thị phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để các phòng ban của huyện có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện đảm bảo đạt tiến độ theo lộ trình đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Văn Cấp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn Sở Xây dựng đã tạo điều kiện giúp đỡ về chuyên môn cho huyện triển khai thực hiện xây dựng thị trấn Phú Thứ đạt đô thị loại IV và xây dựng xã Sơn Thành Đông lên thị trấn trước năm 2025. Theo nhận định của huyện thì hiện nay các tiêu chí, tiêu chuẩn còn đạt thấp nên đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, xã Sơn Thành Đông và thị trấn Phú Thứ cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và định hướng của Sở Xây dựng tại cuộc họp này để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó tham mưu UBND huyện sớm thuê đơn vị tư vấn để giúp định hướng các nội dung, quy trình, thời gian thực hiện đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn; đồng thời các cơ quan đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí nguồn lực, tài liệu liên quan để thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và đúng theo lộ trình đã đề ra.

Lệ Đính

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng Nội vụ huyện 02573 578 537
Thanh tra Sở nội vụ 02573 842 733
Phòng CCHC Sở nội vụ 02573 842 954
  • Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm việc tại huyện Tây Hòa
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Tây Hòa-Dấu ấn một nhiệm kỳ 2015-2020
  • Video lấy ý kiến nhạc hiệu Đài truyền thanh huyện Tây Hòa
  • Tây Hòa điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Thống kê truy cập

logo redesign